Каквато позата, такава любовта!

Автор: "PoligrafF", от 01.01.2011 25
Бъдещето на отношенията с партньора ви може да бъде изчислено по позата, в която спите, когато сте заедно, твърдят френски психолози. Според тях, когато спи, човек не се преструва и показва истинското си отношение си към партньора.

Бъдещето на отношенията с партньора ви може да бъде изчислено по позата, в която спите, когато сте заедно, твърдят френски психолози. Според тях, когато спи, човек не се преструва и показва истинското си отношение си към партньора.

„Статуя на свободата” е често срещана поза. Така на шега наричат психолозите разположението на партньорите в леглото, при което всеки е сам в своя края и двамата са с гръб един към друг. На пръв поглед това е поза на хора, които не се обичат. Всъщност обаче дистанцията между двамата разкрива тяхната независимост и желанието да дадат на любимия човек колкото се може повече свобода. Това, че са си обърнали гръб, издава, че си имат пълно доверие.

„Лъжички” – тази поза е една от най-известните. При нея партньорите спят така, че гърбът на единия е опрян в корема и гърдите на другия. Тя издава, че партньорите имат нужда един от друг. Този, който е активната „лъжичка”, има желание да доминира.

Ако единият ви крак е качен върху партньора, това означава, че сте все още на период да се заигравате един с друг.   Отношенията ви не са сериозни, да не говорим, че този, който спи с крак върху другия, доста се напряга по време на сън.

Ако спите обърнати с лице един към друг, това показва, че двамата сте замесени от едно тесто. Имате еднакви разбирания по повечето въпроси. Имате доверие един на друг, без да проявявате излишна ревност.

Опитва ли се единият от вас да завземе по-голямата част на леглото, той ще се държи така и занапред. Но не само в кревата, а и в ежедневието. Така че навреме стопирайте ентусиазма му да властва.

Ако партньорът ви спи по гръб, това е тъй наречената „кралска поза”. Спящият човек като че ли иска всички да се възхищават от него. Хората, които спят по корем, са чувствителни личности, които обаче могат да вгорчат не само нощите, но и дните на партньора си.

Добави в Svejo

Коментари (25)

Herbert, 01.12.2018, 14:45
This is another blog which I am starting to love, great work as always. These information are wonderful and very motivating. review testofuel
aliceh, 06.12.2018, 05:36
It is important data here and this is really special web page to me and thanks a lot ulcerative colitis in children
Вашето име, 15.12.2018, 05:28
Love to have all of this valuable info in one place. Thanks so much for taking the time and providing such a great and free resource of info for us! wood grilling planks
Jaylen, 17.12.2018, 09:02
What you did with your website was really amazing most especially your articles. get an offer on your house
Rowena, 26.12.2018, 17:20
Thanks for sharing this brilliant Testofuel ingredients article. This information came when I most needed.
aliceh, 08.01.2019, 23:28
This is very impressive data you offer keep up the best perform you done emotional toll of ulcerative colitis
Keegan, 11.01.2019, 11:09
My interest caught by your kind of writings. It amazes me how you have made this. 3 day notice to quit
cannabis software, 18.01.2019, 08:19
I really love the quality writing as offered on this post, cheers to the writer.cannabis software
bounce house rentals san diego, 18.01.2019, 08:20
This is a wonderful article, given so much info in it. These type of articles keeps the users interest in the website. Keep on sharing more...good luck.bounce house rentals san diego
arianapham, 22.01.2019, 08:16
Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Thanks Again Life The Game
aliceh, 28.01.2019, 03:06
I appreciate in everything you have done here it's so excellent data right here symptoms of ulcerative colitis
jssaknt, 05.02.2019, 01:19
This is totally contented and precious concepts and also fantastic creator here chicken coop heaters
Widya, 11.02.2019, 05:16
You have pointed out some wonderful points here. Reading this article makes me become more interested in more similar topics like this. I've seen your post and I admit that it was very informative one. Thank you for caring about your content to all your readers. Best Regards, ~ Toko Bunga Jakarta Terlaris ~
Caleb, 13.02.2019, 07:11
In general, the contents of this website was stunning it did give me many great learnings. we buy homes for cash austin tx
Carol, 15.02.2019, 04:15
Thank you so much for taking time to post such a valuable and fantastic blog content! keto tortilla recipe
Juniel, 15.02.2019, 04:21
Long read but everything are worth it. Essential oils for nausea Perfect to have all of this in one place.
Agus, 15.02.2019, 15:56
I like the way of your writing it's excellent according to me. The content also was really fun to read, Harga Terbaru Papan Tulis Whiteboard ~ Kursi Kantor ~ Lemari Arsip ~ Meja Kantor
Lisa, 28.02.2019, 04:50
Great article, Graco all in one car seat I enjoyed every moment of reading.. Best luck you and thanks!
Joel, 06.03.2019, 12:00
Your justified thoughts did a great job of inspiring avid writers. we buy homes for cash austin tx
Jumar, 09.03.2019, 15:11
Everything was simply great. I truly considered how you accompany this sort of thought in your blog. Consistently I am looking forward for more regal assets review post.
Jocelyn, 18.03.2019, 10:13
Thank you for spreading your knowledge by this content, I am sure most readers do agree with this compliment. dot onsite training
Cora, 26.03.2019, 10:39
Please keep me posted for future updates, Thank you in advance. criminal defense attorney rockford il
Ranna, 28.03.2019, 06:10
Cool and solid advice and good to hear from an experienced writer like you. Thanks for taking the time to share this, appreciate it. Graco 4Ever Extend2Fit Platinum 4-in-1 Car Seat
Eliza, 05.04.2019, 12:17
I was so impressed with the contents you have just constructed. You had presented your ideas in clearly. DOT Annual Inspections Training
Lily, 05.04.2019, 15:52
Your expertise in writing was incredible, I am most interested to check your website every day. DOT Annual Inspections Training

Моля, въведете анти спам кода от картинката

Презареди  

Poligraffски погледнато

Дъждовно ни е...
» архив

Poligraffски забавно

* Отдавна е известно, че 20% от хората вършат 80% от работата. Но съвсем наскоро стана ясно, че 80% от хората смятат, че влизат в тези 20%.


* Минавах с колата през гората и спрях да се изпикая. Влязох няколко крачки и гледам - мечка. Викам си - що па да не се изакам...


* Врачански пустиняк му краднале бостано и он вместо да виси да го варди по цел ден турил една табела у сред бустано на коя пишело "една от лубениците съм нагньел с отрова да ви е*а у ламерете!".

На другия ден отива да провери бостано и глее сички лубеници си там, а на табелата дописано "сеги са две да та е@а в тарикато".


* Понеже на диригента му трепереха ръцете заради махмурлука,всички в залата се насладиха на ремикс на Моцарт

 

Анкета

Ще гласувате ли на предстоящите Евроизбори?

Да По-скоро да Не По-скоро не Още не съм решил
виж резултатите или