Днес | Политика | Общество | Криминално | Бизнес | Икономика | Туризъм | Здраве и красота | Образование | На скорост | Технологии | Хоби | Спорт | Lifestyle

От 17 април се забранява риболовът

Автор: "PoligrafF", от 11.04.2012 0
Със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов от 17 април 2012 г. се забранява любителския риболов за 46 дневен период. Забраната влиза в сила от вторник, заради Великденските празници и възможността любителите риболовци да упражнят своето хоби през почивните дни.

Със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов от 17 април 2012 г. се забранява любителския риболов за 46 дневен период. Забраната влиза в сила от вторник, заради Великденските празници и възможността любителите риболовци да упражнят своето хоби през почивните дни.  

Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултури и се прилага ежегодно през размножителния период на видове във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти.  

Забраната за любителски риболов е от 17 април и ще продължи до 1 юни 2012 г., тя важи за всички пролетно-лятно размножаващи се видове. Улова на калкан в общностните води на Черно море се забранява през периода от 15 април до 15 юни включително, съгласно Регламент на Съвета 1256/2010 г.   Улова на попчета с мрежени риболовни уреди във водите на Черно море се забранява от 15 април до 15 май, включително.  

Улова на карагьоз /дунавска скумрия/ се забранява от 15 април до 15 май включително.   Срокът на действие на забраната за улов на щука и бяла риба, въведена със Заповед на министъра на земеделието и храните от 13 март 2012 г. се удължава до 1 юни 2012 г. За любителите риболовци има оставени свободни водни обекти на територията на страната за осъществяване на риболов. Това са:  

Област Благоевград - водоем между с. Горно Лешко и с. Долно Лешко, общ. Благоевград (махала Хайдушка); - водоем Блатото над с. Логодаж, общ. Благоевград; - баластриера Бистрака под моста за с. Покровник; - яз. Бели брег, гр. Сандански; - водоем Ормана до Пресевната в местност ”Ормана”, гр. Гоце Делечев; - напоителен канал „Топлика” от главния път свързващ гр. Гоце Делчев - Илинден до пътя от с. Копривлен под помпената станция, пресичащ канала; - яз. Самуилово, с. Самуилово, общ. Петрич;   - водоем Марена до с. Марикостиново, общ. Петрич; - първи водоем до завод за релета, с. Баня, общ. Разлог.  

Област Бургас - баластриера “Дупките”, гр. Бургас.  

Област Велико Търново стари речни корита на р. Янтра: - землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш; - землище на гр. Полски Тръмбеш; - землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш; - землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш; - землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица; - землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица; - землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица; стари речни корита на р. Росица: - землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш; - землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени; - землище на с. Михалци, общ. Павликени. баластриери - землище на с. Дичин, община Павликени; - землище на с. Писарево; напоителни и отводнителни канали: - местност “Блатото”, гр. Свищов – запад.  

Област Видин - р. Тополовец в участъка от моста на главен път Е -79 до с. Слана Бара; - яз. Дъбравка, общ. Белоградчик; - яз. Дреновец в обозначения за това участък, обхващащ зона на 300 метра от зоната за садки в продължение на един километър в посока село Воднянци от южната страна на водоема; - яз. Полетковци в обозначения за това участък обхващащ един и половина километра от преградната стена до първия ръкав в посока село Старопатица от северната страна на водоема; - яз. Фарафун, общ. Грамада; - напоителен канал между с. Антимово и с. Кутово, общ. Видин.  

Област Враца - яз. Бели извор, с. Бели извор, общ. Враца; - р. Ботуня от моста на гр. Криводол по поречието на реката до землищната граница със с. Ракево, общ. Криводол; - р. Скът от „Мишонски мост” до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия.  

Област Кюстендил - стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил; - два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол.   Област Кърджали - яз. Охлювец, общ. Кърджали; - Кюмюрлюк в землището на с. Багрилци, общ. Крумовград.  

Област Ловеч - яз Сопот с изключение на зоните за естествено размножаване на риба и други водни организми и експлоатационната зона определени със Заповед №249/09.06.2003 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури; - яз. Крапец с изключение на зоната за техническа експлоатация, обособена пред язовирната стена ; - яз Александрово, с изключение на зоната за техническа експлоатация, обособена пред язовирната стена; - старо речно корито на река Осъм в местност „Бибора”, с. Дойренци, общ. Ловеч; - старо речно корито на река Осъм в местност „Долната воденица”, с. Чавдарци, общ. Ловеч; - стари речни корита на река Осъм в местност „Старите корита”, гр. Летница, общ. Летница; - горното течение на р. Златна панега, от извора до изхода на с. Петревене, моста за с. Тодоричане, разрешен само за пъстървови риби; - водоем „Зореница”, намиращ се между гр. Ябланица и с. Гложене; - яз. Гаргулица, землището на гр. Ябланица, общ. Ябланица.  

Област Монтана - яз. Огоста в района на баластриерите, в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана; - баластриени водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци; - баластриерен водоем до р. Бързия /Йончови ханове/ в землището на гр. Берковица; - блато в кв. „Момин брод” в гр. Лом.  

Област Пазарджик - баластриера с . Бошуля; - баластриера с. Лозен; - студен канал на р. Марица при с. Синитево; - студен канал местност „Фазанария”; - канала на Пловдивска  - „Кривата река”.  

Област Перник - рудничните езера в гр. Перник; - сгуроотвали (утайници) в кв. Калкас , гр. Перник. - руднични езера в с. Драгичево и с. Рударци, общ. Перник; - отводнителните канали около р. Арката /Блатото/.        

Област Плевен - яз. Горни Дъбник – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира; - баластриери Витски блата, общ. Плевен; - баластриерите край р. Искър между гр.Червен бряг и с.Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг; - баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър; - яз. Еница, общ. Кнежа; - яз. Дрен, землище гр. Пордим, общ. Пордим; - отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене; - отводнителен канал в землището на с. Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща, гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път, свързващ гр. Левски със с. Асеновци.  

Област Пловдив - яз. Домлян.  

Област Разград - яз. Бяла пръст /Папаза/, гр. Разград.   Област Русе - корекция на р. Янтра в местността „Кривушата” – намираща се между гр. Бяла и с. Каранце до десния бряг на р. Янтра.  

Област Сливен - баластриера Крушарска дупка, с. Крушаре, общ. Сливен; - баластриера Сливенска дупка, с. Мечкарево, общ. Сливен; - баластриера Мечкаревска дупки, с. Мечкарево, общ. Сливен; - яз. Щоките, с. Кортен, общ. Нова Загора; - яз. Чилията, с. Загорци, общ. Нова Загора; - напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен.   Област Смолян - яз. Тешел.  

Област София - бент Панчарево; - водоем Жеков вир; - баластриери в землището на с. Мрамор; - баластриери в землището на с. Враждебна (извън границите на летище София); - баластриери в землището на с.Долни Богров; - баластриери в землището на с.Негован; - баластриери в землището на с.Чепинци; - баластриери в землището на с.Световрачене; - баластриери в землището на с.Челопечене.

Област Стара Загора - баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, община Мъглиж; - баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, община Мъглиж; - баластриера (отворена) в землището на с. Шаново, община Мъглиж; - баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) и баластриера (отворена) - (Аксаков гьол) в землището на с. Зимница, община Мъглиж; - баластриери 1 и 2 (затворени)  на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, община Мъглиж.  

Област Хасково - яз. Доситеево до с. Доситеево, общ. Харманли; - яз. Сираково, с. Сираково, общ. Минерални бани; - яз. Жълти бряг, общ. Стамболово; - яз. Гледка (до мотела), общ. Стамболово; - яз. Левка /новия/, общ. Свиленград; - яз. Орешец, общ. Харманли;  

Област Шумен - баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен; - водоем, намиращ се на изхода на гр. Шумен по пътя за кв. Мараш; - яз. Върбица до гр. Върбица.  

Област Ямбол - баластриерен водоем „Долен герен”, гр. Елхово; - отводнителен канал „Дере – 3”, землището на с. Безмер; - яз. Болярско – 2, землището на с. Болярско; - баластриерни водоеми „Кукоревски дупки”; - гребен канал Ямбол – северна и южна част.

Добави в Svejo

Poligraffски погледнато

02.02.2020 - пролетни температури, слънце и море!
» архив

Poligraffски забавно

* Блондинка се вози в експериментално такси, управлявано от робот, и си разсъждава на глас:
- Това е толкова странно, машина да управлява такси!
Роботът отговаря с метална интонация:
- Госпожо, аз бях бизнес робот от най-висок управленски клас. Работил съм за НАСА и ЦЕРН.
- И сега караш такси???
- Да, госпожо. Съсипаха я тая държава.


* В автобус до момиче с татуировка седи възрастна жена и удивено я разглежда.
- Бабче, за първи път ли виждаш татуировка?
- Момиче, виждала съм повече татуировки от татуист, но 25 години съм живяла в Китай и не мога да разбера, защо на врата ти пише "Не замразявай повторно".


* Извадиш тавата да хапнеш малко, и като се почне едно изравняване...


* По телефона:
- Здрасти муцка, кво праиш?
- Ми на, унищожавам уликите, доказващи родствените ми връзки с хобитите.
- Кво?
- Кво, кво! Епилирам си краката!


* Фразата "Ти си последният човек, на когото бих искал да причиня болка", навежда на две мисли:
1. Този човек има списък.
2. Аз съм в този списък.

Анкета

Опасявате ли се от водна криза във Вашия град?

Да, с тази липса на дъжд от месеци. Да, очевидно някой прави далавери. Не, мисля че темата се преекспонира След Перник ще се вземат мерки, за да няма и други градове с режим
виж резултатите или