Днес | Политика | Общество | Криминално | Бизнес | Икономика | Туризъм | Здраве и красота | Образование | На скорост | Технологии | Хоби | Спорт | Lifestyle

Чобанов: Актуализацията на бюджета няма да наруши финансовата дисциплина

Автор: "PoligrafF", от 22.07.2013 0
Днес внасяме актуализацията на бюджета за 2013г. в парламента, обяви на пресконференция министърът на финансите Петър Чобанов. Пред медиите той представи основните параметри на промените в Закона за държавния бюджет за настоящата година. Министърът изтъкна, че актуализацията цели да прекрати практики, които правителството категорично няма да поддържа. „ГЕРБ задържаше и пречеше на икономическия растеж“, заяви Чобанов.

Днес внасяме актуализацията на бюджета за 2013г. в парламента, обяви на пресконференция министърът на финансите Петър Чобанов. Пред медиите той представи основните параметри на промените в Закона за държавния бюджет за настоящата година. Министърът изтъкна, че актуализацията цели да прекрати практики, които правителството категорично няма да поддържа. „ГЕРБ задържаше и пречеше на икономическия растеж“, заяви Чобанов.

Той изтъкна, че политиката на предишното правителство се характеризираше с изчерпване на фискални резерви, липса на политики за растеж, произволно рязане на разходи и недофинансиране на системите. „Бюджетът беше разглеждан като прокрустово ложе, режеха се разходи, без да се прецени дали системите ще го понесат. Неразплащането на държавата причини лавина в междуфирмената задлъжнялост. През последното тримесечие на 2009г. беше реализиран икономически спад, който е най-големият от въвеждането на валутния борд“, подчерта финансовият министър.

Той напомни, че фискалният резерв беше сведен до минимума около 4 млрд.лв., при налични в началото 8 млрд.лв. Чобанов отбеляза, че само за няколко месеца - от началото на 2013г. до месец май са одобрени допълнителни разходи в размер на 357 млн.лв., което изчерпва възможната гъвкавост на централния бюджет. 209 млн. лв. са били извънредни и непредвидени разходи. Министърът напомни и за данъци, които не са били добре разчетени и даде пример с данъка върху лихвите, при който неизпълнението ще е около 60–70 млн.лв. през тази година.

„Бюджетът за 2013г. беше планиран оптимистично, като се разчиташе на икономическо възстановяване и нарастване на вътрешното търсене. На практика това не се случва“, каза министърът на финансите и добави: „правейки бюджет, ние трябва да мислим как се отразява на икономическия растеж“.

Министър Чобанов подчерта, че и след актуализацията, България ще остане сред страните от Европейския съюз, които имат нисък бюджетен дефицит и държавен дълг. Актуализираните прогнози за 2013 г. предвиждат ръст на икономиката от около 1%, което е по-песимистичен сценарий от заложения в макрорамката към Бюджет 2013 растеж от 1,9%. Предлаганите промени в закона за държавния бюджет за 2013г. предвиждат увеличаване на дефицита с 493,4 млн. лв. (0,6 % от прогнозния БВП), с което се променя бюджетната позиция до дефицит от 2,0 % от прогнозния БВП, но остава в рамките на регламентирания с чл. 20, ал. 4 от Закона за устройството на държавния бюджет лимит от  2,0 % от БВП и спазва критериите от Маастрихт.

Предлаганото увеличаване на дефицита обуславя промяна в лимита за максималния размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2013 година. Емитираните извънредно 6-месечни ДЦК на вътрешния  пазар на стойност 800 млн. лв. през февруари 2013 г., на практика изчерпват одобрения лимит. От друга страна, съществува необходимост от осигуряване на буфер във фискалния резерв, който да минимизира евентуални ликвидни рискове. Обезпечаването допълнителното дългово финансиране в размер до 1,0 млрд. лв., няма да окаже влияние върху регламентираното ограничение за максималния размер на държавния дълг към края на годината от 14,6 млрд. лева.

„Общият размер на дълга не се променя. Ние категорично не увеличаваме задлъжнялостта повече отколкото е била предвидена в оригиналния бюджет за 2013г.“, категоричен беше министър Чобанов.  

Причини за предлаганата актуализация:

Промяна в макрорамката на бюджета В резултат твърде надценени допускания по прогнозата за макрорамката, наред с недооценените ефекти от нормативни промени в режими и срокове за деклариране и внасяне на някои данъци, съчетано с ниската им събираемост, съществено се променят постъпленията от ДДС и акцизи. Силно са надценени и постъпленията от данъка върху доходите от лихви. Вече е видно, че неизпълнението на данъчните приходи спрямо разчетите в Бюджет 2013 е значително и не може да бъде компенсирано в пълен размер с предприетите спешни мерки за двете приходни администрации.

Актуализираните оценки, отчитайки очакваните ефекти от предприетите мерки за пиодобряване на събираемостта на приходите, очертават неизпълнение в данъчните приходи по републиканския бюджет спрямо планираното за годината в размер около 555,0 млн. лева, като следва да се отбележи, че първоначални оценки на приходните агенции за неизпълнение бяха в размер близо 980 млн. лв. (1,2 % от прогнозния БВП).

От друга страна отчетните данни за неданъчните приходи на републиканския бюджет към полугодието на 2013 г. и оценката за изпълнението до края на годината дават основание за очаквано преизпълнение в размер на около 347,6 млн. лв., което компенсира част от неизпълнението на данъчните приходи. Нетният ефект върху приходите за 2013 г. на годишна база от актуализираните оценки за данъчните и неданъчните приходи е неизпълнение в общ размер на около 207,4 млн. лв., което представлява 0,3 % от прогнозния БВП.

Това е съчетано с липса на гъвкавост на разходите поради изчерпани буфери в централния бюджет, които да могат да посрещнат натиска върху бюджетната позиция от очертаващото се неизпълнение на приходите и променените политики и приоритети на настоящето правителство. За преодоляване на натиска върху разходите, в резултат на просрочените задължения, както и за осигуряване на допълнителен ресурс в резерва за непредвидени и неотложни разходи, в частта му за структурни реформи и допълнителни фискални мерки, се предвиждат разходи за разплащане на задължения към бизнеса и разходи за подкрепа на гражданите в общ размер на 286 млн. лева (0,35% от прогнозния БВП), по прогнозно разпределение както следва:

♦ Разплащане на задължения към бизнеса  Предвиденият ресурс в размер на 160,4 млн. лв. (0,2 % от прогнозния БВП) е предназначен главно за погасяване на просрочени задължения на държавата към бизнеса, в изпълнение на един от основните ангажимент в програмата на правителството. Просрочията са натрупани основно в системите на Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието. Държавата следва да бъде коректен партньор при взаимоотношенията си с бизнеса. Неразплащането на просрочените задължения се мултиплицира в икономиката многократно при контрагенти и подизпълнители и в крайна сметка поставя много коректни фирми в изключително тежко състояние, като спиралата на междуфирмената задлъжнялост постоянно нараства. В рамките на този ресурс са предвидени и средства за инвестиции по бюджета на Министерство на здравеопазването  и средства за земеделските производители.

♦ Подкрепа на гражданите - Предвиденият допълнителен ресурс в размер на 40 млн. лв. е за обезпечаване на социалните плащания за най-уязвимите групи. Средствата ще бъдат насочени за компенсиране на възникналия недостиг за изплащане на интеграционни добавки по Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за неговото прилагане.

-  Предвидени са и средства в размер на 85,6 млн. лв. за облекчаване на тежестта върху потребителите на електроенергия от развитието на възобновяемите енергийни източници, в съответствие с последните промени с § 6 и § 20 от ЗИД на  Закона за енергетиката. Тези средства се осигуряват вследствие на включената в актуализираната рамка оценка за приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове в размер на 85,6 млн. лв., и ресурс за разходи до размера на постъпилите приходи за 2013 г. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

-  За насърчаване на социалната ангажираност на работодателите утвърдената обща годишна квота за ваучери за храна за 2013 г. в размер на 160 млн. лв. се увеличава с 40 млн. лв. на 200 млн. лева. С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. се предвижда приспособяване на бюджетната позиция при запазване на приемствеността по отношение на фискалната стабилност и осигуряване на по-реална основа за подготовката на Бюджет 2014.

Добави в Svejo

Poligraffски погледнато

02.02.2020 - пролетни температури, слънце и море!
» архив

Poligraffски забавно

* Блондинка се вози в експериментално такси, управлявано от робот, и си разсъждава на глас:
- Това е толкова странно, машина да управлява такси!
Роботът отговаря с метална интонация:
- Госпожо, аз бях бизнес робот от най-висок управленски клас. Работил съм за НАСА и ЦЕРН.
- И сега караш такси???
- Да, госпожо. Съсипаха я тая държава.


* В автобус до момиче с татуировка седи възрастна жена и удивено я разглежда.
- Бабче, за първи път ли виждаш татуировка?
- Момиче, виждала съм повече татуировки от татуист, но 25 години съм живяла в Китай и не мога да разбера, защо на врата ти пише "Не замразявай повторно".


* Извадиш тавата да хапнеш малко, и като се почне едно изравняване...


* По телефона:
- Здрасти муцка, кво праиш?
- Ми на, унищожавам уликите, доказващи родствените ми връзки с хобитите.
- Кво?
- Кво, кво! Епилирам си краката!


* Фразата "Ти си последният човек, на когото бих искал да причиня болка", навежда на две мисли:
1. Този човек има списък.
2. Аз съм в този списък.

Анкета

Опасявате ли се от водна криза във Вашия град?

Да, с тази липса на дъжд от месеци. Да, очевидно някой прави далавери. Не, мисля че темата се преекспонира След Перник ще се вземат мерки, за да няма и други градове с режим
виж резултатите или