МЕГАПОРТ ООД е основанa през 1992 година и е водещ производител на българския пазар за полимерни и ко-полимерни фолиа, опаковки и материали. В края на 2007 г. открихме втория наш завод в гр. Велико Търново на площ повече от  6 000 кв.м.

     Откриването съвпадна с честването на 15-годишнината на фирмата. Направените инвестиции имат за цел повишаване капацитета, качеството на произвежданите изделия и подобряване на ефективността на производството.

       В заводите и търговските ни офиси в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Хасково работят над 400 души. Около 75% от продукцията е за вътрешния пазар, а чуждестранните клиенти са от различни държави: Германия, Австрия, Испания, Португалия, Франция, Гърция, Румъния, Македония и др.

  

 

През 2005 г. МЕГАПОРТ се сертифицира по стандарт ISO 9001:2000 от UNITED Registrar of Systems Ltd. Заложените цели и политиката по качеството, доведоха до повишаване на общата ефективност на фирмата и привличането на нови клиенти, увеличи удовлетвореността на клиентите, намали значително вътрешните фирмени загуби.

      За мениджърския екип на МЕГАПОРТ най-големия капитал са хората, работещи в фирмата. С цел тяхното бъдещо развитие и перспектива, се прави максималното, за да увеличават квалификацията си и да имат отлични условия на труд и заплащанe.