Адрес за кореспонденция

гр. Бургас, Изгрев 23/2/3/п.к.9

Телефон за връзка

+359 879 47 29 18

+359 879 47 69 18

Email

info@poligraff.net

info.poligraff@gmail.com

ВАС ще се произнася за "паяка" в Слънчев бряг

ВАС ще се произнася за "паяка" в Слънчев бряг

Казусът с репатрирането на хаотично паркиралите коли по алеите на к.к. Слънчев бряг ще се решава от ВАС. Скандалното решение на Бургаския административен съд, с което се узаконява безконтролното движение на автомобили по пешеходните алеи на курорта е пример за непознаване на елементарни административни актове.

Казусът с репатрирането на хаотично паркиралитеколи по алеите на к.к. Слънчев бряг ще се решава от ВАС. Скандалното решение наБургаския административен съд, с което се узаконява безконтролното движение наавтомобили по пешеходните алеи на курорта е пример за непознаване наелементарни административни актове.  

„Слънчев бряг” АД е законен и неоспорим собственикна алеите и улиците в едноименния комплекс. Дружеството поддържа цялатаинфраструктура и е длъжно да осигури безопасност и спокойствие на туристите. Тоима пълно право да въвежда правила за паркиране и движение в своятасобственост, както и да санкционира нарушителите, включително чрез репатриранена неправилно паркирани автомобили. Без да се запознае със законовите основанияи с издадените административни актове, Бургаският административен съд /БАС/обяви за нищожна една от заповедите на Изпълнителния директор на „Слънчев бряг”АД Златко Димитров. Съдът бе ангажиран с дело по жалба за репатриран автомобилна нарушител, а обявената за нищожна Заповед № 15 няма нищо общо с разглежданияказус.  

„Слънчев бряг” АД намира решението на Бургаскияадминистративен съд от 29.12.2014 г. за недопустимо, тенденциозно и некомпетентно.Ръководството е внесло касационна жалба до Върховния административен съд иочаква справедливо и обективно решение, съобразено с българскотозаконодателство. Отменената Заповед №15 от 10.06 2014 г. имахарактер на вътрешно-служебен акт и не представлява общ или административен актпо смисъла на Административно процесуалния кодекс. Тя определя единственолицата, които осъществяват дейностите и контрола  по репатриране на нарушителите в Слънчевбряг. Седми състав на БАС не си е направил дори труда да проумее, черепатрирането на неправилно паркираните автомобили в Слънчев бряг се извършвана основание на Решение № 3.22.2014 г. на Съвета на директорите, коеторегламентира Правилата за движение по неотворените за обществено ползванепътища на курортния комплекс. Двата акта нямат нищо общо помежду си.  

Жалбата до БАС е подадена от  Радостин Стратиев, чийто неправилно паркиранавтомобил в района на х-л „Гларус” е бил репатриран с помощта на „паяк”.Въпреки, че е недопустима, защото е подадена 10 дни след изтичането назаконовия затова срок, съдът приема жалбата и я разглежда. Само по себе си товае най-малкото избирателно прилагане на закона. Решението на БАС е наситено и споредица от тенденциозно направени пропуски, които би трябвало да бъдат обследваниот Инспектората на ВСС.

Всички те са описани подробно в касационната жалба надържавното дружество, собственик и мениджър на инфраструктурата.  Особенонеобясними са действията на съдията Румен Йосифов, който е използвал катодоказателство по делото стара и невалидна заповед на бивш изп. директор наСлънчев бряг – Мария Михалева, издадена преди 5 г. Този документ не е билпоискан официално и не е представян нито от ищеца, нито от ответника по делотои не е ясно как и по какъв начин Йосифов се е снабдил с него. Няма обяснение,защо съдията не се е съобразил с факта, че въпросната стара заповед НЯМАникакво отношение по това дело и не е поискал актуални документи от новоторъководство на комплекса. Подобна “инициативност” и безапелационен отказ да сесъобрази с обективните доказателства, пораждат редица въпроси. 

„Слънчев бряг” АД е правоприемник на ТК„Балкантурист”, а по-късно и на „Слънчев бряг” ЕАД. Пред съда са предоставенимногобройни писмени доказателства, които доказват собствеността на дружествотовърху терена, на който е бил паркиран автомобила на таксиметровия шофьорРадостин Стратиев. Чрез документи е проследено прехвърлянето на имота презгодините. Сред доказателствата са:Акт задържавна собственост, скица,строителнадокументация, инвентаризационниописи. Имотът е деклариран в отдел „Местни данъци и такси” наОбщина Несебър. Всичко товасъдът оставя без внимание и коментар! Не обсъжда изпратените по компетентност жалби зарепатрирани автомобили от Община Несебър до „Слънчев бряг” АД. 

Неглижираи съвместните усилия на Община Несебър и „Слънчев бряг” АД за осигуряванеспокойствието и здравето на пребиваващите в комплекса. Като подминава умишлено всички доказателства, БАС преценява, че относно имота,върху който е било паркирано МПС-то на жалбоподателя, са „налице предвидените взакона предпоставки за наличието на общинска собственост”. Подобна преценка НЕ Е подкрепена с никакво доказателство по делото.  Напротив – “Слънчев бряг” АД е успял дазащити категорично правото си на собственик на терените и алейната мрежа чрездела, водени с община Несебър. Това обаче е също пренебрегнато без никаквообяснение от съдията, който си позволява свободни интерпретации засобствеността в дело за вдигната от паяк кола!  

БАС прави погрешен и преднамерен извод, чепътищата в комплекса би трябвало да са общинска собственост. Това пораждасъмнения, че магистратите не правят разграничение между населено място иселищно образувание с национално значение, каквото е к.к. Слънчев бряг. Врешението си от 29.12.2014 г. те демонстриратабсолютна  незапознатост и объркванекакто с различните заповеди, издавани от Изпълнителния директор на дружеството,така и със закона, регламентиращ административно-териториалното устройство настраната..  Съдът не е изпълнил и процесуалното си задължениеда обсъди в мотивите си доводите на ответника – „Слънчев бряг” АД.

Не е обърналвнимание дори на представените миналогодишни договори между дружеството итаксиджията Радостин Стратиев по повод ползването на транспортната инфраструктура.Допуснал е съществени нарушения в съдопроизводствените правила - съдебнотопроизводство по жалбата на Радостин Стратиев е невъзможно.   Радостин Стратиев е нарушил правилата за паркиранеи престой  в курортния комплекс. Аобявената за нищожна Заповед №15 на Изпълнителния директор няма никаквоотношение към това съдебно производство! Тези доводи дават основание на„Слънчев бряг” АД да поиска от Върховния административен съд  да отмени решението на БАС. 

Правилата за движение и паркиране по алейнатамрежа в най-големия български курорт “Слънчев бряг” са единственият начин да сегарантира спокойствието и сигурността на хилядите туристи. Голяма част от тяхса семейства с малки деца и безразборното движение на всякакви МПС в алейнатамрежа, прави почивката им невъзможна. Отделно почиващите страдат и се оплакватмасово от силното замърсяване на въздуха от изгорелите газове на безбройнитеавтомобили движещи се по алеите. Редът на автомобилния трафик е едно отосновните изисквания, както на туристите, така и на туроператорите, а и начуждестранните посланици, които имат отношение към условията, които предлагатози голям български курорт.

Непозволяването на свободно паркиране потротоарите, в зелените площи, пешеходните зони и т.н. е в задълженията на собственика  на инфраструктурата. От това зависи въобще ифункционирането на Слънчев бряг, както и дали може тук да се развива въобщетуризъм. Саботирането на установените и съгласувани с МВР и Община Несебърправила би довело до тотален хаос, до блокиране на огромния курорт, до редицаПТП рискови за пешеходците, децата инвалидите и всички туристи.  Решениетона БАС предизвъзниква не само редица въпроси относно обективността направосъдната система, но и поставя под съмнение възможността въобще България дагарантира на своите гости ред, спокойствие, законност и европейски стандарти напочивка.  

ПОМОГНЕТЕ НА НОВИНИТЕ ДА ДОСТИГНАТ ДО ВАС!

Благодарим ти, че си тук и че предпочиташ нашите новини!

Посещавайки PoligrafF.NET, ти подкрепяш свободата на словото и независимата журналистика.

Ние имаме нужда от твоята помощ, за да продължим напред!

Всяко дарение ще бъде предназначено за екипа на PoligrafF.NET.

Банкова сметка

Име на получател: Пи Ар Авеню ООД

IBAN: BG14FINV91501004501513

BIC: FINVBGSF

Основание: Дарение за PoligrafF.NET

Редакцията на "PoligrafF" не носи отговорност за коментарите под новините. Коментарите подлежат на администраторски контрол като всички нецензурни, расистки, обидни и рекламни коментари ще бъдат изтривани.

Добави коментар

НЕ ПРОПУСКАЙ!

Инсталирайте безплатно PoligrafF.NET на Вашия телефонДобавиНе сега