Адрес за кореспонденция

гр. Бургас, Изгрев 23/2/3/п.к.9

Телефон за връзка

+359 879 47 29 18

+359 879 47 69 18

Email

info@poligraff.net

info.poligraff@gmail.com

МЗ с насоки към лицата, които трябва да минават ТЕЛК

ТЕЛК могат да вземат решение само по документи, без преглед на място!

Въвеждат нови изисквания за по-достъпни сгради и съоръжения в населените места

Наредбата унифицира информационните табели и въвежда минимални изисквания за сградите и местата за отдих.

Шофьор: Редно ли е да се глобяват хора с увреждания за неплатена Синя зона

Водачът апелира Общината и Общински съвет да "ремонтират" наредбата за платеното и безплатното паркиране.

Държавата отпуска до 8 000 лева на хората с увреждания за преустройство на автомобил

Набирането на проектни предложения по двата компонента на програмата започва от днес и ще приключи на 12 май.

В 7 жилищни сгради бе подобрена достъпността за хора с увреждания

Очаква се през 2020 година програмата отново да бъде отворена за кандидатстване, което ще даде възможност за осигуряване на достъпна среда на още нуждаещи се хора.

МТСП: Търсим възможности за осигуряване на подкрепа на хората без личен асистент

Един от вариантите е и разработване на национална програма за предоставяне на грижи в домашна среда.

НЕ ПРОПУСКАЙ!

Инсталирайте безплатно PoligrafF.NET на Вашия телефонДобавиНе сега